HOME > About MODEC > Management


About MODEC

Management

Kazumi Inoue Yoshihiro Kato Kenji
Seto
Kazuko Shiraishi Hiroko
Noda
Taketsune Matsumura Kazumasa Nakai Katsuya Natori Shigenobu Aikyo Hiroshi Kanno
External Corporate Auditor External Corporate Auditor External Corporate Auditor External Director External Director Director External Director External Director External Director External Director
Katsunori Aikyo Takeshi Kanamori Toshiro Miyazaki Yuji Kozai Minoru Sawada
Corporate Auditor Director,
Executive Vice President
Director,
Chairman of the Board
Representative Director,
President & Chief Executive Officer
Director,
Executive Managing Officer

As of May 1, 2019

Directors
Toshiro Miyazaki Director, Chairman of the Board
Yuji Kozai Representative Director, President
Takeshi Kanamori Director
Minoru Sawada Director
Taketsune Matsumura Director
Kazumasa Nakai External Director
Katsuya Natori External Director
Shigenobu Aikyo External Director
Hiroshi Kanno External Director
Hiroko Noda External Director
Kazuko Shiraishi External Director
Corporate Auditors
Katsunori Aikyo Corporate Auditor
Kenji Seto External Corporate Auditor
Yoshihiro Kato External Corporate Auditor
Kazumi Inoue External Corporate Auditor
Executive Officers * Executive officer also serving as a director
Toshiro Miyazaki * Chairman of the Board
Yuji Kozai * President & Chief Executive Officer
Takeshi Kanamori * Executive Vice President
Takashi Nishino Executive Managing Officer
Ricky Alan Hall Executive Managing Officer
Sateesh Dev Executive Managing Officer
Yuji Murakami Executive Managing Officer
Takehiko Tsubokawa Executive Managing Officer
Yasuhiro Takano Executive Managing Officer
Masaki Habu Executive Managing Officer
Minoru Sawada * Executive Managing Officer
Katsuyuki Imaizumi Executive Officer
Tony Quinn Executive Officer
Hiroshi Yakame Executive Officer